Wat te doen na overlijden?

En dan komt er iemand te overlijden… het komt totaal onverwacht, of iemand leed al langere tijd aan een ziekte. Het moment dat je werkelijk iemand los moet laten is altijd een heftig moment. Gelukkig zijn er dan mensen die je bij kunnen staan, taken van je over kunnen nemen of advies geven.

Wat moet je doen na overlijden?
Na overlijden moet altijd de (huis)arts ingeschakeld worden. De arts zal de dood vaststellen door een “schouw” te doen. Daarna vult de arts ook enkele belangrijke formulieren in, die voor de uitvaart gebruikt moeten worden.
In een ziekenhuishuis of een verpleeghuis zal het verzorgend personeel je hierin begeleiden

Familie en vrienden inlichten
Het is belangrijk om naaste familie en erg goede vrienden na het overlijden op de hoogte te brengen. De uitvaartverzorger hoeft echt niet binnen een half uur op de stoep te staan. Haal even rustig adem en zet voor jezelf wat zaken op een rijtje.

Weten we wat we willen?
Heeft de overledene wensen op papier vastgelegd of uitgesproken? Is er een codicil? Wat had de overledene graag gewild of wat juist absoluut niet? Is er gesproken over opbaren? Kan dat in de eigen woning, of misschien in het zelfgebouwde tuinhuisje?
Een begrafenis in eigen woonplaats of toch een crematie?
Er komen zo ontzettend veel vragen op je af de eerste momenten na overlijden… Je kunt enkele onderwerpen vast op papier zetten, en als dit (nog) niet lukt doen we het later samen.

Een uitvaartverzorger bellen
Wanneer je er aan toe bent, neem je contact op met een uitvaartverzorger. Vaak, wanneer iemand een uitvaartverzekering heeft, wordt er voor gekozen naar de uitvaartverzekeraar te bellen en daar een overlijden te melden. De uitvaartverzekeraar zal dan een uitvaartverzorger voor u kiezen. Wat veel mensen niet weten, is dat dit niet verplicht is. Iedereen mag zelf de keuze maken welke uitvaartverzorger hen bijstaat in de periode na overlijden.
Er is sprake van twee soorten verzekeringen:
– Kapitaalverzekering: het verzekerde bedrag wordt na het overlijden uitgekeerd aan nabestaanden. Hiervan wordt de uitvaart betaald.
– Naturaverzekering: de verzekeraar biedt een “uitvaartpakket” aan. Hier zit de basis voor een uitvaart bij inbegrepen, zoals een (eenvoudige) kist, een rouwauto, het verzorgen en opbaren en een crematie of begrafenis. Er kan voor worden gekozen de naturaverzekering om te zetten in een geldbedrag.

Telefonisch zal de uitvaartverzorger al enkele zaken bespreken en een afspraak plannen, om even later met elkaar om tafel te gaan om de eerste belangrijke zaken te bespreken.

De uitvaartverzorger komt langs
Op het afgesproken adres zal de uitvaartverzorger langskomen om de nabestaanden bij te staan. Tijdens het eerste gesprek worden zaken besproken als:
– Opbaren, in een kist of op bed? Thuis of in een uitvaartcentrum?
– Verzorging, willen de nabestaanden dat zelf doen? Samen met de uitvaartverzorger? Laten doen?
– Begraven of cremeren? Op welke dag? Op welke locatie? Koffie met cake of een borrel met bitterballen in de koffiekamer?
– Worden er mensen uitgenodigd? Worden er kaarten verstuurd? Moet er een advertentie in de krant komen?
– Vindt er een concoleance-avond plaats? Zo ja, hoe gaan we dit vorm geven?
– Bloemen voor de uitvaart, regelt de familie dat zelf of helpt de uitvaartverzorger daarbij?
– Rouwvervoer, wordt er gekozen voor een auto? Een motor? Een vrachtauto? Een rouwbus? Een trekker met platte kar? Zo ontzettend veel mogelijkheden….

Tweede en derde bezoek
Enkele dagen later zal de uitvaartverzorger de laatste zaken afstemmen. Is er al muziek gekozen voor de plechtigheid? Wie gaan er spreken?
Samen wordt een draaiboek gemaakt wat opgestuurd zal worden naar de uitvaartlocatie. Zo checken we ook samen of echt álles klopt en we niets over het hoofd zien.